Dil û nexweşiyên we

Dilşahî û Seadet – xeleka 28 – Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

şeve pîroz – xeleka 26 – Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

Hêviya dirêj – xeleka 25- Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

bebxti – – xeleka 24 – Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

Timayî – xeleka 23- Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

Çikûsî – xeleka 22- Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

Xwemezinkirin – xeleka 21- Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

Dehkê Talî ji Ramazanê – xeleka 20- Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

Durûtî 2 – xeleka 19 – Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »

Durûtî 1 – xeleka 18- Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî

أكمل القراءة »