‏‏‎ BAXÇEYÊ GULAN Şêx Mûrşid Maşûq Xeznewî‎ – KURD1TV

Şêx Murşîd Xeznewî – Tesewwuf  Şêx Muhemmed Murşîd Xeznewî ( Kurdistan Axa Pîroz pr 1)  Şêx Muhemmed Murşîd Xeznewî ( Kurdistan Axa Pîroz pr 3)  Şêx Muhemmed Murşîd Xeznewî (  Şeva piroz – lailat alqader) Şêx Mursìd Masuq Xeznewi – Qur’an-a Pîroz