Ashek

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Îslam, Netew û Kurdistan – [Qiblename 09.02.2013]

أكمل القراءة »

https://www.youtube.com/watch?v=oElTwJbo2cM

أكمل القراءة »

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî û Mele Şafî – Hêvî û emel – [Qiblename 23.02.13]

أكمل القراءة »

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Îslama Siyasî, Şerîeta Îslamî – [Qiblename 26.01.2013]

أكمل القراءة »

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Şerîet ciye? Şeriat nedir? – [Qiblename 02.02.2013]

أكمل القراءة »

Mele Şafî û Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Maf û hukuk [Ol û Raman – 28.02.13]

أكمل القراءة »

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Meha Adarê, Rojên Taybet [Qiblename 02.03.13]

أكمل القراءة »

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Di ola Îslam’ê de JIN [Qiblename 09.03.13]

أكمل القراءة »

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Serhildana Qamislo û Komkujiya Helebce [16.03.2013]

أكمل القراءة »

Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî: Qismet, Nesîb, Qeder | Qiblename 06.04.2013

أكمل القراءة »