Dermane tirsê Di Quranê de – – xelea 6 – Dr. Şêx Mûrşd Maşûq Xêznawî