ZENA û Têkiliyên haraam di navbera mêr û keçik de- Dr. Şêx Mûrşid Maşûq Xeznewî