Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî û Mele Şafî – Hêvî û emel – [Qiblename 23.02.13]