Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Şerîet ciye? Şeriat nedir? – [Qiblename 02.02.2013]