Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Meha Adarê, Rojên Taybet [Qiblename 02.03.13]