Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî: Li ser sîyaseta Rojavayê Kurdistan | Qiblename 20.04.2013