Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Îslama Siyasî, Şerîeta Îslamî – [Qiblename 26.01.2013]