Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Îslam, Netew û Kurdistan – [Qiblename 09.02.2013]