Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî – Di ola Îslam’ê de JIN [Qiblename 09.03.13]