Şêx Dr. Murşîd Maşûq Xiznewî bersiv dide êrîş û fîtnekaran | Qiblename 27.04.2013